090 163 04 25

Movado 0607289 – 0607284

30.090.000  21.000.000 

Mã : 0607289 / 0607284
Size Nam : 38mm
Size Nữ : 28mm
Máy mỏng chỉ 7mm đeo cực ôm tay..
Máy Thuỵ Sỹ ( Swiss )