090 163 04 25

ORIENT CALENDAR LỊCH VẠN NIÊN FEU07007FX

6.000.000  3.800.000 

Máy: Automatic
Đường kính: 42 mm
Mặt kính: Khoáng
Chịu nước: 100m