090 163 04 25

Bulova 96P122

8.000.000  3.900.000 

case chỉ 23mm. Mặt khảm trai xà cừ lên tay rất sáng.
04 mốc giờ đính kim cương siu sang.